Vi träffas för att grilla korv och umgås lite. Lekar för barnen, info för de vuxna. Prata med oss vad ni vill ska hända i höst i er förening. Och lyssna på vad vi har i görningen.

Anmälan till mailen nedan.