Vi vill med dessa träffar skapa möjligheter för den anhörige att få nya tankar och idéer till hur man kan minska sin stress och öka sin hälsa utifrån den livssituation man har. På träffarna kommer gruppen att diskutera frågeställningar som man som anhörig kan få funderingar över. Gruppen kommer också att få reflektionsmaterial att diskutera kring.

När vi accepterar tankar och känslor för att vara närvarande, så kan vi skapa en riktning i livet mot det som är viktigt för oss. Då kan vi minska vår stress och öka vårt välbefinnande. Under kursens tar vi upp frågor som:

  • Hur kan vi förhålla oss till den stress som är ofrånkomlig i vårt dagliga liv?
  • Vad är acceptans och vad förändring kan innebära ur ett anhörigperspektiv?
  • Vad som kan vara viktigt i livet och vad den enskilde vill?
  • Hur den anhörige kan ta reda på vad hen vill ska finnas i hens liv, inom livets olika områden?
  • Titta på vilka möjliga strategier och möjligheter som finns för att konkret börja ta steg i den riktning mot det liv man vill leva?

Kursen är kostnadsfri och ges av Autism & Aspergerföreningen Falkenberg-Hylte.

Vi har 14 platser att erbjuda så vill ni säkra er plats anmäl er redan nu till agneta@autismhalland.se  har ni frågor kan ni mejla dessa till samma adress.

Varmt välkomna!

Datum och tid för träffarna: torsdag 13/10, torsdag 27/10 och torsdag 10/11 kl.17.30-19.45