Snabblänkar

Länkar

Det är alltid tacksamt att få tips på bra och relevanta länkar som vi kan publicera här, till glädje och nytta för många. Skicka därför dina förslag till länkar till info(a)fahalland.se!


Autism & Aspergerförbundet
www.autism.se

autismspektrum.se - är en community/mötesplats för alla som kommer i kontakt med autismspektrumtillstånd. Framför allt har fokus kommit att hamna på föräldraperspektivet, men också de med egen diagnos är välkomna!
     Sajten har diskussionsforum, bevakning av autismrelaterade nyheter från hela världen, personliga sidor och inte minst en växande skara medlemmar som vill dela med sig av sina erfarenheter och ge stöd till varandra på olika sätt. En mängd nya funktioner och tjänster kommer att tillkomma efter hand (kalendarium, fotoalbum, informationbank, expertpanel mm). Det är gratis att bli medlem!
www.autismspektrum.se

Attention - riksorganisation för personer med neuro-psykiatriska funktionshinder.
www.attention-riks.se

Attention Halmstad - lokalavdelning för ovanstående riksorganisation.
www.attentionhstd.se

FUB - FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. På vår hemsida hittar du massor av information om oss, fakta om utvecklingsstörning mm.
www.fub.se

SHIA - Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening är en ideell förening med 26 medlemmar (svenska handikapporganisationer som är aktiva i internationellt utvecklingssamarbete)
www.shia.se

Mirakom är ett företag som utvecklar, producerar och säljer böcker för bildkommunikation. Här på hemsidan kan du se Mirakoms produktutbud som är en bildpärm, veckobok och ett litet fickminne.
www.mirakom.se

Metodhandledning - Anne Lundin kan erbjuda: Utbildning om autismspektrumdiagnoser. Metodhandledning för personalgrupper som arbetar i verksamheter för personer med autismspektrumdiagnoser. Processhandledning för personalgrupper som arbetar med människor. Rådgivning vid nystarter av verksamheter för personer med autism.
Praktisk hjälp med att tillrättalägga miljö, strukturera arbetssätt och utforma pedagogiska hjälpmedel när det gäller personer med autismspektrumdiagnoser.
http://www.metodhandledning.com

Kasper kollo anordnar, sedan 2003, sommarkollon för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i Skåne, Östergötland och Skottland. Insatsen beviljas och bekostas till största del av kommunen som korttidsvistelse via LSS.
För mer information och anmälan, kontakta Sara Arnesson; 070- 166 56 42    sara.arnesson@kasperkollo.se
www.kasperkollo.se

Lyckans Backe på Västkustgården i Lerkil. Vår grundsyn är att skapa en meningsfull tillvaro och en hållbar utveckling för barn, ungdomar och vuxna som är i behov av särskilt stöd. Här på vår hemsida kan ni läsa om våra olika verksamheter samt hur ni kommer i kontakt med oss. Hör gärna av er om ni är intresserade eller vill ha mer information.
www.lyckansbacke.se

Autismforum är en webbplats och ett bibliotek som drivs av Handikapp & Habilitering inom Stockholms läns sjukvårds-område. Uppdraget är att samla, bearbeta och förmedla kunskap om autism för att den ska bli lättare att hitta och lättare att förstå. Det mesta av informationen är dock giltig över hela landet.
www.autismforum.se

Försäkringskassan - Försäkringskassan administrerar de försäkringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen. Försäkringskassan har 16 000 medarbetare. I varje län finns ett länskontor. Totalt finns cirka 240 försäkringskontor. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
www.forsakringskassan.se

Socialstyrelsen - rollen som expert- och tillsynsmyndighet innebär att Social-styrelsen genom normering, tillsyn och kunskapsförmedling påverkar huvudmän och yrkesverksamma. Socialstyrelsen har också en rad specifika uppgifter riktade till huvudmän, professionella grupper och enskilda personer. Myndigheten är en tung remissinstans.
www.socialstyrelsen.se

Landstinget i Halland - har som främsta uppgift att erbjuda en god hälso- och sjukvård samt tandvård till alla som bor eller vistas i Halland. Därför finns ett väl utbyggt nät av vårdgivare i hela länet – både landstingets egna verksamheter och privata vårdgivare som finansieras av landstinget.
www.lthalland.se