Ett program med aktiviteter för 2024 finns bifogat, tillsammans med extra information om en föreläsningsserie från Utildningscenter Autism och en separat föreläsare Elisabeth Wiklander.

Se länkar:

Aktiviteter 2024

Inbjudan Till Föreläsningsserie

Elisabeth Wiklander