Verksamhetsberättelse

I  Autism- och Aspergerförbundets verksamhetsberättelse kan du läsa om vilken verksamhet som genomförts under senaste året. Här beskrivs också förbundets samarbeten och medlemskap, vår organisation och vilken insamling som skett. 

I slutet av verksamhetsberättelsen hittar du årsredovisningen som beskriver förbundets ekonomi. 

 

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2020: Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2019: Verksamhetsberättelse 2019