Individuell plan

Vad är en individuell plan?

En person som har rätt att få insatser enligt LSS har också rätt att få en individuell plan. 

En individuell plan kan vara bra att ha när man vill planera inför en liten eller stor förändring i livet. Till exempel om man vill göra något nytt på fritiden eller om man är på väg att flytta hemifrån.

Man kan själv bestämma vem som ska ansvara för att upprätta planen och vem eller vilka som ska bjudas in till planeringsmötena. Syftet med en individuell plan är att ge en samlad överblick över de insatser, stöd och service man får. Detta ger dig en möjlighet till ökat inflytande. Planen ska inte bara innehålla konkreta insatser utan även mål och visioner för framtiden.

En individuell plan kan beskrivas som en "paraplyplan" där alla insatser samlas på samma ställe. Det kan handla om åtgärdsprogram i skolan, korttidsvisstelser och åtgärder från till exempel Försäkringskassan.

En individuell plan består av två delar: dels ett eller flera planeringsmöten där man tillsammans med andra diskuterar och planerar vad och på vilket sätt man vill förändra sin situation, och dels av det dokument som blir resultatet.

Planen ska utformas så att den ger möjlighet till uppföljning och förändring. Planen ska alltså omprövas fortlöpande, cirka en gång per år.

Det är kommunen som ska informera om rätten att få en individuell plan och vad det innebär att upprätta en sådan plan.

För att få en individuell plan vänder du dig till den myndighet i kommunen eller i landstinget som beslutar om LSS-insatser och begär muntligt eller skriftligt en plan enligt 10 § LSS.

Vi har gjort en lathund som underlättar upprättandet av en individuella planen. Den hittar du som pdf-fil här: Lathund Individuell plan

 

Uppdaterad 2019-03-01