Individuell plan

 

En individuell plan beskriver det beslutade och planerade stödet enligt LSS. Planen hjälper dig att få inflytande över dina stödinsatser. 

 

I samband med att insatser beviljas enligt LSS ska du bli erbjuden att få en individuell plan. Du kan även själv säga till om att du vill ha en individuell plan. Planen formuleras i samråd med dig och utgår från vad som är viktigt för just dig. 

 

En individuell plan består av två delar:  

  1. Planeringsmöten där du tillsammans med andra diskuterar och planerar vad och på vilket sätt du vill förändra din situation. 
  2. Det dokument som blir resultatet.  

Planen kan upprättas av kommunen eller landstinget/regionen. Den individuella planen kan omfatta flera insatser från en eller flera huvudmän. Planerade åtgärder från annat håll än kommun och region redovisas även här, till exempel Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  


Vilka är fördelarna med en individuell plan?
 

Syftet med den individuella planen är att du ska få inflytande över ditt planerade stöd. Med en individuell plan blir du och din familj mer delaktiga i besluten som tas. Ansvariga handläggare blir tvungna att arbeta med den individuella planeringen med varje individ i centrum. Planen ska också underlätta samordningen mellan olika myndigheter som ger stöd. 

Den individuella planen ska omprövas minst en gång om året 

 

Lathund som stöd i upprätta en individuell plan (word-dokument öppnas i nytt fönster)