Autism som diagnos är idag mycket vanligare än för 20, 50 eller 80 år sedan. Men autism som sätt att vara har alltid funnits. Genom att titta på enskilda levnadsöden från olika tider berättar Mats Jansson autismens historia och visar hur synen på autism förändrats över tid. Vi får träffa läkare, forskare, närstående och autistiska personer, främst från det senaste århundradet men även från autismens förhistoria.

Under föreläsningen pratar Mats bland annat om: de första barnen med autism i USA och Europa, kylskåpsmammor, elstötar och betingning, ”barn i glaskulor”, autism som kultur, tandpetare, plastkorgar, autistiska pionjärer och om de försvunna flickorna.

 

Mats Jansson har 30 års yrkeserfarenhet från autismområdet och är sakkunnig utredare på Autism- och Aspergerförbundet, redaktör för Tidningen Autism och författare. Han har länge intresserat sig för autismens historia och föreläsningen bygger på ett gediget källmaterial.