Snabblänkar

Om oss

Välkommen till Blekinge distriktet 

 

Autism § Asperger föreningens styrelse består för närvarande av 10 personer.
Styrelsen arbetar på uppdrag av medlemmarna och rapporterar tillbaka på föreningens årsmöte.
Styrelsen har styrelsemöte vid flera tillfällen under ett år för att leda, planera och organisera föreningens arbete samt sprida kunskap.


Kort beskrivning av styrelsens uppgifter:
Ordföranden leder föreningens arbete.
Vice ordföranden tar över om ordföranden har förhinder att medverka.
Kassören sköter föreningens ekonomi.
Sekreteraren för protokoll på styrelsens möten.
En ledamot är LSS-ansvarig och en är skolombud.
Övriga ledamöter har olika uppdrag under årets arbete.


Valberedningen i vår förening består av två personer.
Deras uppdrag är att förbereda val inför årsmötet.
Uppdraget består i att kontakta styrelsen för att förhöra om någon/några planerar att avgå.
Därefter startar arbetet med att värva nya personer till styrelsen.
På föreningens årsmöte föreslår valberedningen både omval av ledamöter och nyval av ledamöter.


Föreningen har två revisorer, deras uppdrag är att inför årsmötet granska föreningens ekonomi.