Vid diskriminering

Förbundet arbetar för att motverka diskriminering, men kan inte driva enskilda medlemmars diskrimineringsfall. Om du upplever att du blivit diskriminerad på grund av din autismdiagnos finns det olika ställen du kan vända dig till.  

 

Diskrimineringsombudsmannen  

Diskrimineringsombudsmannen, DO, är en statlig myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. Om du lämnar tips och klagomål till DO är det bra att känna till att de framförallt används för att säkerställa att lagen följs och inte för att lösa enskilda situationer. Frågor som faller utanför DO:s uppdrag hänvisar de vidare till andra organisationer, bland annat till antidiskrimineringsbyråer.

Om vilka tips och klagomål du kan lämna till DO på www.do.se (öppnas i nytt fönster) 

DO hänvisningar till andra organisationer på www.do.se (öppnas i nytt fönster)

 

Antidiskrimineringsbyråer  

Sveriges lokala antidiskrimineringsbyråer ger gratis rådgivning och information om hur du kan ta till vara dina rättigheter. Byråerna förebygger och motverkar diskriminering, framför allt lokalt.

Sammanställning av landets antidiskrimineringsbyråer på www.diskriminering.se (öppnas i nytt fönster)

  

Föreningen Disability Rights Defenders Sweden. 

Förbundet är stödmedlem i föreningen Disability Rights Defenders Sweden. Föreningen arbetar för att försvara och främja de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och för att motarbeta diskriminering.  

Disability Rights Defenders Sweden kan hjälpa personer med funktionsnedsättning att driva diskrimineringsfall, genom att ställa upp med juridiskt ombud och stå för eventuella kostnader. Föreningen gör en bedömning av om de kan ta sig an fall som kommer in till dem.  Om de tar sig an ditt fall behöver du bli medlem i föreningen.  

Disability Rights Defenders Sweden hette tidigare Med lagen som verktyg

Läs mer om Disability Rights Defenders Sweden på lagensomverktyg.se (öppnas i nytt fönster)