Vår adress är:
 
Autism- och Aspergerföreningen VG Söder
Träffpunkt Simonsland
Viskastrandsgatan 5
506 30  BORÅS

E-postvgs@autism.se


Telefon
: 072-3625287

 

Styrelse:


Anette Björk, sekreterare

Miriam Orlenius, ledamot och LSS-ombud

Anna Sandström, kassör och skolombud

Daniel Johansson, ledamot och skolombud

Gun-Britt Hall, ledamot

Henrik Thorsköld, suppleant

Sari Hevosaho, suppleant