Vad finns det för stöd?

Det finns stöd, hjälp och råd att få från många instanser i länet. Det finns både stöd som ges till den som har autism­­spektrum­­diagnos och stöd som ges till dess anhöriga.

Kommunerna har ett stort ansvar för alla deras invånare, Regionerna har ansvaret för bland annat sjukvård, och staten har, i form av sina myndigheter, ett nationellt ansvar. Bland myndigheterna återfinns bland andra Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Utanför det officiella och offentliga samhället finns företag, exempelvis assistans­företag, och ideella föreningar som Autism- och Asperger­föreningen i Värmland.

Region Värmland har sammanställt skriften Vart vänder jag mig?. Den listar många olika former av stöd som Region Värmland, kommunerna, försäkringskassan eller arbetsförmedlingen kan ge vuxna med funktionsnedsättning.

Region Värmland har också sammanställt Hjälpredan. Det är en skrift om vem som ansvarar för vad när det gäller barn och ungdomar med funktionshinder.

På förbundets webbplats finns nu korta filmer som ger grundläggande information om LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade), om stöd i skolan och om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Det finns även en del länkar och dokument som hör ihop med det som beskrivs i filmerna. Du hittar filmerna via länken:

https://www.autism.se/informationsfilmer