Vår tidning

 

 
Senaste numret (endast tryckt version):
Tidningen Autism nr 3 - 2020
 
tidningen autism september 2020
 
- Paula Tilli om autism och trötthet
- Hampus Holmberg gör film som lyfter förmågorna
- Autism- och Aspergerförbundets skolenkät 2020
- Peter Vermeulen om sammanhang och neuroharmoni
- Så påverkar Autism- och Aspergerförbundet
- Johanna Gustafsson och Kenth Hedevåg har skrivit en bok där två perspektiv möts
- Läsarbrev, debatt, juristspalt, krönikor m.m.
 
 
Äldre nummer (läsbara på nätet, klicka på omslaget):
 
tidning-2-2020       tidning-1-2020        
 
Här hittar du även blädderbara tidningar från 2019
(med tidningens äldre namn Ögonblick):

Tidningen Autism är Autism- och Aspergerförbundets medlemstidning. Tidningen har fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften och skickas hem till dig. Om du inte är medlem men vill prenumerera på Tidningen Autism är priset 350 kr per år (fyra nummer). Vill du prenumerera mejlar du: info@autism.se 

Innehållet i Tidningen Autism bygger på att du som medlem bidrar med ideér, artiklar, insändare med mera. Vi vill gärna ha ditt bidrag. Det kan vara ett tips eller en idé om något vi kan skriva om. Det kan också vara något du skriver själv. Kanske om något du engagerar dig för eller vill dela med dig av. Du kan vara anonym och skriva under signatur, men redaktionen behöver känna till ditt namn och din adress.
 
Vi kan inte lova att alla insända bidrag får plats i tidningen.
Vi förbehåller oss rätten att korta och redigera insänt material.

Skicka ditt bidrag till: redaktion@autism.se
eller
Tidningen Autism, Autism- och Aspergerförbundet
Bellmansgatan 30, 118 47 Stockholm
 
Redaktionen består av:
Mats Jansson, redaktör,
Hanna Danmo, skribent
Christina Teuchler, foto & illustration.
 
 
Vill du annonsera i Tidningen Autism?
Kontakta:
Anders Gimner
anders@businessfactory.se
070 865 36 03

Peter Edvall
peter@businessfactory.se
070 791 07 85

Här hittar du uppgifter om priser och annonsformat: annonser.pdf 

Utgivningsdatum och materialstopp för annonsering (återkommande varje år)

Nr 1 ca 15 mars (sista materialdag för annons 15 februari)                     
Nr 2 ca 15 juni (sista materialdag för annons 15 maj)
Nr 3 ca 15 september (sista materialdag för annons 10 augusti)
Nr 4 ca 15 december (sista materialdag för annons 15 november)