UNIK försäkring

Medlemmar i Autism- och Aspergerförbundet kan teckna förmånliga försäkringar i UNIK försäkring. Försäkringarna är anpassade för personer med funktionsnedsättning. 

UNIK erbjuder bland annat hem-, olycksfall- och bil- och husbilsförsäkringar.  Det finns även en hemförsäkring speciellt utformad för den som bor i gruppbostad. Försäkringen erbjuder även 10 timmars juridisk hjälp för den som hamnat i rättslig tvist kring en LSS-insats.

Som ansluten organisation är Autism- och Aspergerförbundet med och påverkar UNIK försäkring genom att vara representerade i UNIK:s försäkringsutskott och i prövningsnämnden.

Förutom Autism- och Aspergerförbundet är fyra andra organisationer anslutna till UNIK försäkring: Hjärtebarnförbundet, Hjärnkraft, RBU - Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar och FUB - Förbundet för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning.

Försäkringsgivare är If genom företaget WaterCircles Sverige AB.Mer information
Tel: 010-490 09 91
E-post: info@unikforsakring.se
Hemsida: www.unikforsakring.se