Tidigare skolenkäter

Läs tidigare skolenkäter som Autism- och Aspergerförbundet genomfört här. 
 
Skolenkät 2016
Läs rapporten från enkäten: Skolenkäten 2016 (pdf)
 
Skolenkät 2013:
Läs undersökning om skolan: Skolenkäten 2013  
 
Skolenkät 2010:
Läs sammanfattning och analys av skolfrånvaroenkäten: Skolfrånvaro  
 
Skolenkät 2007:
Läs sammanställning av skolenkäten: Sammanställning
Läs skrivelse till Skolverket och Utbildningsdepartementet:  Inte en skola för alla