Stöd förbundet

Autism- och Aspergerförbundet tar tacksamt emot bidrag att använda i vårt arbete för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Det finns flera olika sätt att stödja Autism- och Aspergerförbundet, se i sidomenyn.
 
Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation arbetar Autism- och Aspergerförbundets kansli för närvarande huvudsakligen hemifrån. Det gör att vi har begränsade möjligheter att hantera gratulationskort, minnesbrev med mera. Under perioden 22 juni fram till september har vi inga möjligheter att skicka ut minnesbrev.

Alla bidrag är välkomna – stora som små.
 
 

 

Autism- och Aspergerförbundet har  90-konton vilket innebär att hela vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Märk din insättning med "Gåva". Våra kontonummer är följande:

Plusgiro: 90 01 57-9

Bankgiro: 900-1579

Swish: 123 900 15 79


Policy för tryggt givande

Autism- och Aspergerförbundet är medlem i Giva Sverige, en branschorganisation som arbetar för tryggt givande. 

Detta står i vår finansierings- och insamlingspolicy: "Vår insamlingsverksamhet ska grundas på god etik och moral. Vår målsättning är att alltid vara öppna, ärliga och transparenta. Alla gåvor är frivilliga och ska ske på givarens villkor. Förbundet ansvarar för att de insamlade medlen går till det ändamål som givaren angett.

Ladda ner vår finansierings- och insamlingspolicy här: Länk till styrdokument


Kontakta oss 

Har du frågor om eller förslag på hur du kan stödja Autism- och Aspergerförbundet är du välkommen att kontakta oss:
 
Autism- och Aspergerförbundet 
Bellmansgatan 30
118 47 Stockholm
 
Telefon: 08-420 030 50
E-post: info@autism.se