Alternativ kompletterande kommunikation

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är ett samlingsnamn för kommunikation som inte bygger på tal.

Alternativ står för att stödet behövs genom hela livet, kompletterande betyder att stödet kan behövas under en tid i uppväxten eller i vissa situationer.

AKK kan användas i kommunikation med människor som behöver stöd i att använda och/eller förstå talat språk.

Mer information

Intervju om AKK med Gunilla Thunberg, logoped och docent