Det finns olika sorters stöd:  

Boendestöd - Stöd i den egna bostaden kallas ofta boendestöd. Boendestöd är en praktisk och social insats för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att underlätta för individen att hantera sin vardag. Exempelvis kan boendestödjare ge stöd i att tvätta, städa och laga mat. Boendestöd kan även ge stöd i aktiviteter utanför hemmet såsom att göra ärenden och att ta kontakt med myndigheter eller sjukvård. 

För att boendestödet ska fungera bra behöver boendestödjaren och den som får stödet få en fungerande relation. Det är viktigt med kontinuitet och att ha en eller ett fåtal personer som boendestödjare. Boendestödjare gör saker med och inte åt personen som behöver stödet.

Hemtjänst - Även hemtjänst kan vara ett alternativ för stöd i den egna bostaden för personer med funktionsnedsättning. Det handlar om personlig omvårdnad och kan exempelvis vara hjälp med att duscha, social samvaro och hjälp med matlagning.

Vart vänder jag mig för ansökan?

För att få boendestöd och hemtjänst ska en bedömning av ditt behov göras. För att ansöka om boendestöd och hemtjänst, vänd dig till din kommun. Stödet regleras i socialtjänstlagen. 

Boendestödsfilmen

Filmen handlar om energi, stress och boendestöd till personer med autism. Filmen fungerar som tilläggsmaterial till Boendestödsboken som går att beställa i vår webbutik.

 

Engelsk version - Practical guide for caregivers- adults with Autism Spectrum Disorders