Det finns olika sorters stöd:  

Boendestöd - Stöd i den egna bostaden kallas ofta boendestöd. Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats för personer med funktionsnedsättning som syftar till att underlätta för den enskilde att hantera sin vardag. Exempel kan vara att få stöd i att göra ärenden, tvätta och ta kontakt med myndigheter eller sjukvård. 

Hemtjänst - Även hemtjänst kan vara ett alternativ för stöd i den egna bostaden för personer med funktionsnedsättning. Det handlar om personlig omvårdnad och kan exempelvis vara hjälp med att duscha, social samvaro och hjälp med matlagning.

Boendestöd och hemtjänst är behovsprövat och ges enligt socialtjänstlagen.

För att ansöka om boendestöd och hemtjänst, vänd dig till din kommun.