Ombud

LSS-ombud
 vakant för tillfället
 
 
Skolombud
Christina Gustafsson
 
 
 
 
Ombud i funktionshinderråden för
Autism- och Aspergerföreningen i:

Stockholms stad

Farsta
Blazena Westerlund  blazena.westerlund@swipnet.se
 
Älvsjö
 


Stockholms län


Tyresö
Anne Kierkegaard  anne.kierkegaard@telia.com