Skolenkäter

Autism- och Aspergerförbundet genomför regelbundet en skolenkät.  Enkäten besvaras av medlemmar som har barn i förskola, grund- och särskola samt gymnasiet och gymnasiesärskola. Skolenkäten 2020 har genomförts i samarbete med Novus. 

Av enkätsvaren bekräftas den beskrivning vi får av föräldrar och unga vuxna. För allt för många elever med autism är det svårt att nå målen i skolan, vilket får olika negativa konsekvenser. 
 

Rapport om skolenkät 2020 (öppnar pdf i nytt fönster)

Tidigare skolenkäter hittar du i menyn till vänster.