SkolaBarn och elever med autism ska få tillräckligt stöd för att klara skolan. Här kan du läsa om vilket stöd du kan få och vad du kan göra om skolan inte ger stöd.

Skolan ske ge alla barn ledning och stimulans i sitt lärande och personliga utveckling. Utifrån sina egna förutsättningar ska varje elev kunna utvecklas så långt som möjligt i skolan.  

Om en elev på grund av en funktionsnedsättning, till exempel autism, har svårt att nå kunskapskraven ska skolan ge stöd. Syftet är att så långt det är möjligt kompensera för funktionsnedsättningens konsekvenser.  

Elever som däremot har lätt att nå kunskapsmålen ska få möjlighet att nå längre i sin kunskapsutveckling 


Läs mer o
m olika former av stöd 

Det här kan du göra om inte skolan ger stöd 

Här finns information för dig som arbetar i skolan

 

Uppdaterad 2020-11-30