SkolaBarn och elever med autism ska få stöd för att klara skolan. Här kan du läsa om vilket stöd du kan få och vad du kan göra om skolan inte ger stöd.

Skolan ske ge alla barn ledning och stimulans i sitt lärande och personliga utveckling. Utifrån sina egna förutsättningar ska varje elev kunna utvecklas så långt som möjligt i skolan.  

Om en elev på grund av en funktionsnedsättning, till exempel autism, har svårt att nå kunskapskraven ska skolan ge stöd. Syftet är att så långt det är möjligt kompensera för funktionsnedsättningens konsekvenser.  

Elever som däremot har lätt att nå kunskapsmålen ska få möjlighet att nå längre i sin kunskapsutveckling 


O
m olika former av stöd 

Om skolan inte ger stöd kan du göra det här 

Information för dig som arbetar i skolan

 

Uppdaterad 2020-11-30