51 procent elever med autism har varit frånvarande till följd av bristande stöd och anpassningar i grundskolan. Ungefär lika många elever, 49 procent, saknar godkända betyg i svenska, engelska och matematik.

Rapport medlemsundersökning skola 2016 (öppnar pdf i nytt fönster)