Autism- och Aspergerförbundet genomför regelbundet en skolenkät.  Enkäten besvaras av medlemmar som har barn i förskola, grund- och särskola samt gymnasiet och gymnasiesärskola. Skolenkäten 2020 har genomförts i samarbete med Novus. 

Rapport - medlemsundersökning skola 2020 (öppnar pdf i nytt fönster)