I verksamhetsberättelsen beskrivs också förbundets samarbeten och medlemskap, vår organisation och vilken insamling som skett. I slutet hittar du årsredovisningen som beskriver förbundets ekonomi.