Timmys uppväxt har kantats av häftiga utbrott . Timmy kom efter i skolan, men lyckades med stöd av assistenten Nang läsa ikapp sina skolkamrater och tränade på att bemästra sina utbrott. När så assistenten togs bort i sexan rasade allt.   

Först efter allt gått överstyr tillsätts en ny assistent, Amir. Men så ska skolan spara och Timmys enda trygghet i skolmiljön försvinner återigen.   

–  Amir är den enda som jag känner mig trygg med. Jag kan inte gå till skolan igen, jag är rädd för att få de där utbrotten och allt, säger Timmy.   

Timmys berättelse är en del av förbundets rapport Förlorade år som granskar livsvillkoren för ungdomar och unga vuxna med autism. Tillsammans fortsätter vi kampen för ett samhälle där alla med autism kan delta, möts med respekt och har bra livskvalitet genom hela livet. 

Läs hela rapporten och se fler filmer här.