Snabblänkar

Vad finns det för stöd?

I föreningen finns det stöd genom att man kan komma på olika föreläsningar, möten, träffar och liknande. Vill man ha råd och tips om olika saker tex. om diagnosen, skolmiljön eller annat kan man alltid ringa föreningen och bolla sina tankar med någon!

Hjälpmedelsinstitutet
 >>
 
En arbetsterapeut på HAB eller för vuxen, hjälper dig/er att få tid att besöka HUVUDSAKEN i Luleå, där alla hjälpmedel finns.
 
Exempel på hjälpmedel:
- Timstock
- Timex (klocka med alarm)
- Bolltäcke
- HANDI (handdator)
 
 
Hjälpmedel underlättar aktiviteter och  ett bra stöd i vardagen, det bidrar till större självständighet och trygghet, mer struktur, att man blir mer aktiv och ökad delaktighet i samhället.För att det är viktigt börja med ett schema kombinera med bilder som ett visuellt stöd. Alla barn är olika och därför viktigt ta reda på vilka rutiner har mitt barn och vad kan vi göra tillsammans att ändra rutiner. En del av barnen behöver en bra vägledning genom föräldrar. Att uppnå målet att precis morgon rutiner fungerar bra kan ta lång tid men det är viktigt att inte ge upp och ta gärna kontakt med en arbetsterapeut. Föräldrar kan börja med en aktivitet i taget om det blir för många aktiviteter samtidigt  kan det bli en kaos i barnets liv och då kan barnet man misslyckas.
 
Barnhabiliteringen HAB
Här finns arbetsterapeut, specialpedagoger, psykologer, läkare m.m. Man får ofta tilldelat sig ett team; med flera olika personer som ska stödja och hjälpa.
Här finns det stöd och hjälp för olika funktionsnedsättningar. (barn upp till 16 år)
 
Barn och ungdomspsykiatri BUP
Här finns det stöd och hjälp via psykologer. För barn under 18 år och föräldrar till barn under 18 år. Man kan behöva stöd och hjälp för olika problem: som mobbning, ätproblem, övergrepp, kriser, ångest, depression m.m.
 
Man kan få både hjälp från HAB och BUP beroende på vad för hjälp man behöver.
(att dom samarbetar)
 
Här kan man få stöd och råd inför funderingar, utredning m.m.
 
Lagen om stöd och service LSS
För att bli beviljad en insats enligt LSS måste man tillhöra någon av lagens tre personkretsar:
  1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.
Det är via kommunen man söker LSS och LASS via Försäkringskassan
LSS >> lättläst PDF-fil
 
Då man först får en diagnos och får träffa sitt HAB team bör man efterfråga/begära ett nätverksmöte (IP - individuell plan) där alla instanser runt barnet, ungdomen eller den vuxna ska samarbeta och hjälpas åt att få till bra lösningar, anpassat osv. inför tex. skolan, arbetsplatsen, boende, dagis, kortis/fritte...vardagen! Det är ofta kuratorn som kan ordna med detta, både för barn, ungdomar och vuxna!
 
Det är alltid bra att ha med ett moraliskt stöd, en person som kan anteckna, lyssna och bolla tankar efteråt och reflektera över vad som sades!
 
Vårdbidrag

För att du ska få vårdbidrag måste barnet du vårdar behöva särskild tillsyn och vård i minst sex månader. Du har också rätt till vårdbidrag om du har stora merkostnader på grund av barnets funktionsnedsättning eller sjukdom.

Man kan be HAB kuratorn om hjälp att söka om vårdbidrag eller skaffa ett personligt ombud om man är vuxen och få hjälp med vad man har för rättigheter. Handikappsersättning - Bostadstillägg - Aktivitetsstöd m.m.
 
 
Sen finns alltid SPSM >> som handleder och utbildar skolpersonal gratis! Man kan be rektorn ta kontakt med dom, då det är skolan som ska begära handledning - se möjligheterna för mera kompetens! I norra regionen finns dessa personer >>