Minnesgåva

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation för Stockholm arbetar Autism- och Aspergerförbundets kansli för närvarande till stor del hemifrån. Det gör att vi har mycket begränsade möjligheter att hantera eller skicka minnesbrev. För frågor om minnesbrev kontakta: info@autism.se