Minnesgåva

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation för Stockholm arbetar Autism- och Aspergerförbundets kansli för närvarande till stor del hemifrån. Det gör att minnesbrev inte kan skickas med kort varsel. För frågor om ditt minnesbrev kontakta: info@autism.se