LSS

 

Vad är LSS?

LSS är en lag som ger dig med autism eller annan omfattande funktionsnedsättning rätt att få extra stöd i vardagen. Syftet är att stödet ska hjälpa dig att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. 

 

LSS är en förkortning för “lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade”.  

LSS har tio olika insatser om stöd som du kan ansöka om. Det ska finnas ett behov av insatsen. En LSS-insats är alltid frivillig. 

Om de tio LSS-insatserna

Om att ansöka om LSSVem gäller LSS för?   
 

För att ha rätt till en LSS-insats krävs att du tillhör en av lagens tre personkretsar. Har du diagnosen autism tillhör du personkrets 1.

  • Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.  
  • Personkrets 2: Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.  
  • Personkrets 3: Personer med andra bestående fysiska eller psykiska funktionsnedsättning som inte beror på normalt åldrande. Funktionshindret ska förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därför kräva ett omfattande behov av stöd eller service.  

 

Rättighetslag och pluslag   

LSS är en rättighetslag, vilket innebär att den talar om vad du har rätt till. Du ska också kunna påverka vilket stöd och vilken service du får.  

LSS är även en så kallad pluslag. Det innebär att insatser med stöd av LSS inte får inskränka på de rättigheter som du kan ha enligt till exempel socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen. LSS ska även säkerställa rätten till insatser när stödet enligt andra lagar är otillräckligt.   


 
LSS för barn och unga  

I LSS finns det många viktiga utgångspunkter som riktar sig specifikt till barn och ungdomar. Lagen ska ge rätt förutsättningar för barnets fysiska och psykiska utveckling, främja ungas behov av frigörelse.  

 

Senaste versionen av lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrad på www.riksdagen.se (öppnas i nytt fönster)