lokala skolombud

Autism- och Aspergerförbundet har skolombud som på olika sätt är aktiva i skolfrågor inom det distrikt/län där de bor. Skolombuden håller sig generellt orienterade om hur skolsituationen ser ut för elever med autism i det egna distriktet. Skolombudet rapporterar till den egna distriktsstyrelsen i frågor som rör skolan och är även en länk mellan distrikt och riksförening i utbildnings och skolfrågor.

På Autism- och Aspergerförbundets kansli är det ombudsman Agneta Söder som är kontaktperson gentemot skolombuden och som främst har det intressepolitiska ansvaret för skolfrågorna. Agneta nås på e-postadress: agneta.soder@autism.se

Förteckning över Autism- och Aspergerförbundets skolombud
 
Blekinge
Anneli Lindholm
anneli.lindholm49@gmail.com

Dalarna
Catarina Lund Särström
catarina.lund@utb.mora.se
 
Gotland
Vakant
 
Gävleborg
Vakant
 
Halland
Gudrun Dahlquist Carlstedt
gudrun.dahlquistcarlstedt@telia.com
Kerstin Falk
kerstin.falk@edu.falkenberg.se
 
Jämtland
Maria Sjölin
Linda Boström
 
Jönköping
Rickard Glittrén
ricardocarola
 
Kalmar
Sven Torstensson
 
Kronoberg
Kristina Eriksson
 
Norrbotten
Astrid Sundström Lindström
Lise Sturk
 
Skåne
Annika Sandberg
Lotta Anderson
 
Stockholm
Christina Gustafsson

 
Södermanland
Sandra Wallberg
sandra.lund.wallberg@gmail.com
 

Uppsala
Vakant
 
Värmland
Suanne Ödqvist
 
Västerbotten
Carina Winsa
cina@umedalen.ac
 
Västernorrland
Agnetha Svedberg
agnethasvedberg0@gmail.com
Carina Silva
annacarinasilva@hotmail.com       

 
Västmanland
Jenny Hillerström
 
Västra Götaland Göteborg
Ann Nolin
 
Västra Götaland Norr
Rosemary Solvarm
 
Västra Götaland Skaraborg
Maud Bengtsson
 
Västra Götaland Söder
Daniel Johansson
danielJo@home.se
Anna Sandström
 
Örebro
Vakant
 
Östergötland
Agneta Hell
agneta.hell@gmail.com
Agneta Björck