Lokala skolombud

Vi på Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att alla ska få rätt stöd för att klara skolan. En viktig del i detta arbete är våra lokala skolombud. 
 
Skolombud är aktiva i skolfrågor inom det distrikt/län där de bor. Skolombuden håller sig generellt orienterade om hur skolsituationen ser ut för elever med autism i det egna distriktet. Skolombudet rapporterar till den egna distriktsstyrelsen i frågor som rör skolan och är även en länk mellan distrikt och förbund i utbildnings och skolfrågor.
 
På Autism- och Aspergerförbundets kansli är det Agneta Söder som är kontaktperson gentemot skolombuden och som främst har det intressepolitiska ansvaret för skolfrågorna. Agneta nås på e-postadress: agneta.soder@autism.se

Förteckning över Autism- och Aspergerförbundets skolombud

Blekinge
Anneli Lindholm
anneli.lindholm49@gmail.com

Dalarna
Catarina Lund Särström
catarina.lund@utb.mora.se
 
Gotland
Vakant
 
Gävleborg
Åsa Lindahl
 
Halland
Birgitta Termander
 
Gudrun Dahlquist Carlstedt
 
Maria Johansson
 
Jämtland
Maria Sjölin
 
Linda Boström
 
Jönköping
Jörgen Domby
 
Kalmar
Vakant
 
Kronoberg
Camilla Björknert
 
Sara Jonasson
 
Norrbotten
Carola Andersson
 
Skåne
Annika Sandberg
Johanna Luddeckens
 
Stockholm
Helena Söderqvist Lönnblad
 
Södermanland
Katarina Landerhall
 
Uppsala
Charlotta Fagerberg
 
Sofie Sander
 
Värmland
Suanne Ödqvist
 
Anna-Karin Lindblom
 
Madeleine Månsson
 
Västerbotten
 
Västernorrland
Linda Törnkvist
 
Västmanland
Maria Henriksson
 
Västra Götaland Göteborg
Ann Nolin
 
Västra Götaland Norr
Rosemary Solvarm
 
Västra Götaland Skaraborg
Maud Bengtsson
 
Västra Götaland Söder
Daniel Johansson
 
Anna Sandström
 
Örebro
Marie Hjalmarsson
 
Östergötland
Agneta Hell
agneta.hell@gmail.com