Konferenser

 

Autism- och Aspergerförbundets rikskonferens 2019
"God hälsa och tillgänglig vård - även med autism?"

När: 26 och 27 november 2019

Var: Aros Congress Center, Munkgatan 7, 722 12 Västerås

Pris: 3 400 kr (inklusive lunch och fika)
Subventionerat pris för enskilda medlemmar i Autism- och Aspergerförbundet som har egen funktionsnedsättning eller är närstående: 
1700 kr.

Sista anmälningsdag: 5 november
Anmälan är bindande, men plats kan överlåtas

 Länk till anmälningsformulär

För frågor och information: info@autism.se 

Program (finns även som pdf här: autismkonf2019):

 

Tisdag 26 november

09:00 Registrering

10:00 Inledning
Pia Johansson
, Autism- och Aspergerförbundets vice ordförande och konferensens moderator hälsar välkommen.

10:15 Att göra sjukvård tillgänglig vid autism
Eva Nordin-Olson har lång erfarenhet som distriktsläkare med ansvar för LSS-verksamheter. Hon är också förälder till en vuxen dotter med autism och intellektuell funktionsnedsättning.

11:15 Samordnad utveckling för god och nära vård
Anna Nergårdh
leder utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) med uppdrag att föreslå en omstrukturering av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Läs om utredningen på: www.sou.gov.se/godochnaravard

12:00 LUNCH

13:15 Psykisk och somatisk ohälsa hos autistiska individer
Tatja Hirvikoski
, FoU-chef vid Habilitering & Hjälpmedel i Stockholm och forskare vid KIND, om livslängd och hälsa vid autism med utgångspunkt i egna och internationella studier. Tatja tittar också framåt på insatser som behövs.

14:00 Autism och epilepsi
Susanna Danielsson, medicine doktor, specialistläkare i pediatrik och barnneurologi med habilitering, överläkare på Habiliteringscentrum, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, om autism och epilepsi.

14:45 PAUS med kaffe, te och tilltugg

15:15 God munhälsa och tillgänglig vård - även med autism!
Helena Anjou
, specialisttandläkare i pedodonti, barn- och ungdomstandvård, på Odontologiska Institutionen i Jönköping om sitt arbete med tandvård för barn och ungdomar med autism.

16:00 Miljöns betydelse för aktivitet, delaktighet och hälsa
Ida Kåhlin,
universitetslektor i arbetsterapi och ordförande i Sveriges Arbetsterapeuter, om miljöns betydelse för aktivitet, delaktighet och hälsa och om hur arbetsterapeuter kan bidra till att skapa hälsofrämjande miljöer i skola och på arbetsplatser.

16:45 SLUT

 

Onsdag 27 november

9:00 Rätten till kommunikation i samband med vård
Gunilla Thunberg, logoped och docent, om KomHIT - en webbresurs där personal, närstående och andra kan få information om kommunikationsstöd och ladda ner färdiga förslag till bildstöd till över hundra vårdprocedurer, även översatta till de vanligaste tolkspråken. Alla har rätt till information och kommunikation i samband med vård och tandvård.

10:00 PAUS med kaffe, te och tilltugg

10:30 Vad kan vi se i medlemsenkäten?
Resultat från Autism- och Aspergerförbundets medlemsenkät 2019 om hälso- och sjukvård.

11:15 Jag är inte sjuk men behöver vård
Jonas Wik
var utmattad efter upprepad fel vård när han träffade en psykolog som synade hur mycket av autismen Jonas gömde. Vändningen för livssituationen kom när Jonas - och vården - tittade på saker som traditionellt inte uppmärksammas.

12:00 LUNCH

13:15 Folkhälsosjukdomar och funktionsnedsättning
Eva Flygare Wallén,
medicine doktor, Karolinska institutet, om att vanliga folkhälsosjukdomar som fetma, diabetes och hypertoni är vanligare hos personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism än i övriga befolkningen.

14:15 PAUS med kaffe, te och tilltugg

14:45 Samordnat medicinskt omhändertagande
Angelica Gustafsson
och Elin Håkansson, sjuksköterskor med samordningsansvar, berättar om hur landstinget i Södermanland har fem vårdcentraler med utökat stöd för vuxna med komplexa funktionsnedsättningar.

15:30 God hälsa och tillgänglig vård – även med autism?
Ulla Adolfsson
, Autism- och Aspergerförbundets ordförande, sammanfattar konferensen och tittar framåt.

15:45 SLUT