Informationsfilmer skola

OM SKOLANS MÅL
I den här filmen pratar Agneta Söder, intressepolitisk utredare och skolexpert på Autism- och Aspergerförbundet, om skolans mål och att elever ska få stöd att motverka konsekvenserna av en funktionsnedsättning. Filmen är drygt en minut .

 

 

LÄSA, SKRIVA, RÄKNA - GARANTI FÖR TIDIGA INSATSER
Här beskriver Agneta den så kallade läsa-skriva-räkna-garantin för tidiga stödinsatser. Filmen är drygt två minuter. 

Länk:
Om Läsa Skriva Räkna på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplatsEXTRA ANPASSNINGAR, SÄRSKILT STÖD OCH ÅTGÄRDSPROGRAM
I den här filmen berättar Agneta om vad som gäller runt extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Filmen är drygt tre och en halv minut.

Dokument:
Översiktsbild för åtgärdsprogram: Åtgärdsprogram

 

OM SKOLAN INTE GER STÖD
Här berättar Agneta vad du kan göra om skolan inte ger stöd. Filmen är drygt en och en halv minut.

Länkar:
Skolinspektionen
Barn- och elevombudet
Skolväsendets överklagandenämnd