Information om Corona

 

2020-03-30

Sveriges kommuner och regioner vill kunna upphäva SoL- och LSS-beslut vid en kris relaterad till corona/covid-19

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har framfört en begäran till regeringen att kommuner ska kunna fördröja, ändra och tillfälligt riva upp SoL- och LSS-beslut i syfte att till exempel minska risken för smitta av covid 19 och för att kunna göra prioriteringar mellan olika behov. 

Autism- och Aspergerförbundets jurist Maria Sivall kommenterar SKR:s begäran:

– Det är av yttersta vikt att vi i tider av kris värnar extra om de som är mest utsatta i samhället, personer som är beroende av stöd och omvårdnad från samhället och inte alltid själva kan föra sin talan. SKR:s förslag är djupt oroande och går helt emot intentionerna i LSS.

 


 
2020-03-27

Coronavirus och LSS

Mot bakgrund av att vi idag har en omfattande samhällsspridning av coronaviruset i Sverige har en mängd frågor aktualiserats gällande insatser enligt LSS. Här har vi samlat några vanliga frågor: Coronavirus och LSS

Du hittar även frågor och svar på Socialstyrelsens hemsida: Corona frågor och svar

På Socialstyrelsens hemsida hittar du också utbildningar för hur man kan förhindra smittspridning av covid 19 inom socialtjänst eller LSS-verksamhet: Utbildning och material covid 19

 


 
2020-03-19

Lättlästa texter och bildstöd om coronaviruset

Det är viktigt att alla nås av informationen om coronaviruset. Vi har samlat lättlästa texter, bildstöd och en film om coronaviruset med tecken som stöd här: Lättlästa texter och bildstöd om coronaviruset


 
2020-03-18

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation för Stockholm arbetar Autism- och Aspergerförbundets kansli för närvarande till stor del hemifrån. Det gör att minnesbrev inte kan skickas med kort varsel. För frågor om ditt minnesbrev kontakta: info@autism.se
 
Beställningar från vår webbshop skickas under den här perioden ut en gång i veckan.
 

 
2020-03-16

Autism- och Aspergerförbundets riksmöte kommer att hållas digitalt

Med anledning av coronaviruset och vårt ansvar att undvika smittspridningen har Autism- och Aspergerförbundet beslutat att riksmötet i april kommer att hållas digitalt.

Läs mer här: Riksmöte 2020