Information om Corona

 

Läget kring corona och Covid-19 skiftar dag för dag och rekommendationer och åtgärder förändras. Därför samlar vi här länkar om var du kan få uppdaterad och aktuell information från ansvariga myndigheter samt lättläst information om corona.

 

krisinformation.se (information från svenska myndigheter) finns bland annat info om skola, arbete, föräldrar och barn med mera: krisinformation. se om coronaviruset

Krisinformation har även lättläst: Lättläst om coronaviruset

På krisinformation.se finns även en lista med telefonnummer som kan vara viktiga i samband med coronaviruset: Viktiga telefonnummer

 

Skolverket har information om regler för förskola och skola med anledning av coronaviruset: Skolverkets info om coronaviruset

 

Socialstyrelsen har information om corona/covid-19 för personal inom socialtjänst. Där finns också länkar till andra språk (även upplästa nyheter), lättläst och bildstöd: Socialstyrelsen om coronaviruset för personal inom socialtjänst

Socialstyrelsen har också svar på vanliga frågor gällande till exempel HVB-hem och LSS-verksamheter: Vanliga frågor och svar om corona/covid-19 i socialtjänst

 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har samlad information och frågor och svar om coronaviruset: Frågor och svar IVO

 

Folkhälsomyndigheten har information på många språk och även lättläst, uppläst och teckenspråk: Folkhälsomyndigheten om corona/covid-19

Folkhälsomyndigheten har även en sida som riktar sig till dig som är barn eller ungdom:  Om coronaviruset – för dig som är barn eller ungdom

Tidningen 8 sidor har lättlästa nyheter på webben om corona: Lättlästa nyheter om corona

 

Habilitering & Hälsa Region Stockholm har samlat många länkar till information på lättläst och även bland annat bildstöd, kommunikationsstöd, råd till anhöriga och hur man kan prata med barn om corona: Anpassad information om corona

 

Klartext är programmet som förklarar corona på ett enklare sätt för personer med kognitiva funktionsnedsättningar: Klartext

 

Här finns ett 57-sidigt kompendium med tips på strategier och fungerande rutiner: Att stödja personer med autism genom oroliga tider

Materialet kommer från School of Education and Frank Porter Graham Child Development Institute vid University of North Carolina at Chapel Hill och är översatt till svenska av Tobias Rasmussen, Lenita Holmboe och Oscar Strömberg.

 

Stöd att prata om covid-19
Informationsmaterial till dig som arbetar med personer som har intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Det handlar om hur man pratar om covid-19 och och innehåller tips på filmer och annat stödmaterial som kan användas för att förklara vad viruset innebär. Materialet har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Riksförbundet FUB och Autism- och Aspergerförbundet.

Här kan du läsa hela informationsmaterialet: Att prata om coronaviruset med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism.

 

LSS-bostäder

Checklista - Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en checklista i samråd med Riksförbundet FUB och Autism- och Aspergerförbundet. Här kan du ladda ner checklistan: Förhindra smittspridning av covid-19 på LSS-bostäder

Socialstyrelsen har uppdaterat information för att minska smitta i LSS-bostäder för vuxna.  Det tar också upp hur personal kan stötta de boende i vardagen.Arbetssätt vid covid-19 inom bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, 24 februari (pdf)

 

Daglig verksamhet 

Socialstyrelsen har tagit fram information om att minska smittspridningen i daglig verksamhet, enligt LSS. Hindra att smittan covid-19 sprids inom daglig verksamhet, LSS, 24 februari (pdf)

 


 

2021-03-15

Nya åtgärder för att stoppa smittan

Vi behöver göra ännu mer för att inte ännu fler ska bli sjuka i covid-19.
Det sa regeringen och Folkhälsomyndigheten den 4 mars 2021. En del saker förlänger de. Andra åtgärder är nya.

Regeringens lättlästa text om coronaviruset (öppnar www.regeringen.se i nytt fönster)

 


 

2020-03-27

Coronavirus och LSS

Mot bakgrund av att vi idag har en omfattande samhällsspridning av coronaviruset i Sverige har en mängd frågor aktualiserats gällande insatser enligt LSS. Här har vi samlat några vanliga frågor: Coronavirus och LSS

Du hittar även frågor och svar på Socialstyrelsens hemsida: Corona frågor och svar

På Socialstyrelsens hemsida hittar du också utbildningar för hur man kan förhindra smittspridning av covid 19 inom socialtjänst eller LSS-verksamhet: Utbildning och material covid 19

 


 
2020-03-19

Lättlästa texter och bildstöd om coronaviruset

Det är viktigt att alla nås av informationen om coronaviruset. Vi har samlat lättlästa texter, bildstöd och en film om coronaviruset med tecken som stöd här: Lättlästa texter och bildstöd om coronaviruset


 
2020-03-18

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation för Stockholm arbetar Autism- och Aspergerförbundets kansli för närvarande till stor del hemifrån. Det gör att minnesbrev inte kan skickas med kort varsel. För frågor om ditt minnesbrev kontakta: info@autism.se
 
Beställningar från vår webbshop skickas under den här perioden ut en gång i veckan.
 

 
2020-03-16

Autism- och Aspergerförbundets riksmöte kommer att hållas digitalt

Med anledning av coronaviruset och vårt ansvar att undvika smittspridningen har Autism- och Aspergerförbundet beslutat att riksmötet i april kommer att hållas digitalt.

Läs mer här: Riksmöte 2020