Snabblänkar

Press & pressmeddelanden


20101108 Pressmeddelande från Autism- och Aspergerförbundet

 

Kommunerna behöver utveckla

 alternativ till tvångsvård

 

 

-        Kommunerna behöver utveckla alternativ till tvångsvård. De behöver satsa resurser på att ge mer vardagsstöd till barn, unga och deras familjer och på att bygga upp verksamheter som baseras på kunskap om just de här funktionsnedsättningarna.

-         För att det ska bli verklighet behövs en nationell satsning på att föra ut resurser och kunskap om autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd till anställda i kommuner och landsting, inom skola, socialtjänst, barnpsykiatri och habilitering m fl.

 

Det säger Eva Nordin-Olson, ordförande i Autism- och Aspergerförbundet, med anledning av att PI programmet Kaliber den 7 november tog upp regeringsrättens nya praxis när det gäller barn och ungdomar som tvångsomhändertagits på grund av sitt beteende och placerats på statliga ungdomshem. Regeringsrätten kom i våras med en dom som innebär att barn och unga inte längre får tvångsomhändertas i de fall där deras beteende är en konsekvens av en funktionsnedsättning.

-        Det är chockerande att kommunerna inte verkar känns till utslaget i regeringsrätten.  Sveriges Kommuner och Landsting bör ta initiativ till en nationell kunskapsutveckling när det gäller autismspektrumtillstånd. Med tidigt stöd baserat på specifik kunskap uppstår sällan situationer som leder till att frågan om tvångsvård blir aktuell.

 

För mer information: Eva Nordin-Olson, ordförande i Autism- och Aspergerförbundet, 070-211 55 92

Se också Autism- och Aspergerförbundets hemsida, www.autism.se ,där också länkar till  programmen Kaliber och PI Morgon 8 november finns.