Diagnoser

I menyn på sidan här hittar du information om diagnoserna autism, Aspergers syndrom, atypisk autism och desintegrativ störning (Hellers syndrom). Här finns också diagnoskriterierna för dessa diagnoser samt en kort text om begreppet autismspektrumtillstånd.


Här hittar du också texter skrivna av våra medlemmar med tankar om och upplevelser av hur det kan vara att leva med, eller som anhörig till någon med autism, Aspergers syndrom eller annat autismliknande tillstånd.