En möjlighet att träffa andra föräldrar till barn med Autism-diagnos för att dela sina erfarenheter och lära av varandra.

Ansvariga är Liliana Schepis och Hanna Henriksen Ekberg.

Förslag på dagar: 16 maj.

Kl 18-19.30 i vår lokal på Kronogatan 2 i Vänersborg.

Anmälan till: lilie.schepis@gmail.com