Vad jobbar förbundet och föreningen med? På vilket sätt kan du dra nytta av det? Vilka frågor tycker du vi skall driva på lokal nivå? Vi behöver fler personer som vill engagera sig i föreningens olika aktiviteter som volontär vid aktiviteter, LSS ombud, skolombud etc. Genom att delta i föreningens aktiviteter så ges också tillfälle för att lära sig mer om autism och att även få erfarenheter från andra personer i föreningen.

Kom till årsmötet, lämna dina synpunkter, bidra och få mer information!
Vi bjuder alla på smörgåstårta och kaffe eller te.


Vi har inte kunnat få ihop en valberedning inför årsmötet i år.
Därför uppmanar vi alla våra medlemmar att föreslå kandidater till styrelsen genom att skicka namnförslagen via e-post: vastra.gotaland.fyrbodal@autism.se


Anmälan till årsmötet gör ni senast 14 mars.