Snabblänkar

Vad finns det för stöd?

Autismforum
 
Autismforum samlar, bearbeta och förmedla kunskap genom en webbplats, ett bibliotek och öppna föredrag.
 
De är en del av Forum Funktionshinder, ett informationscenter som drivs av Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting.
Även om detta drivs från Stockholm så är det mesta även aktuellt för oss.
 
Mer information finns på www.autismforum.se
 
 
 
 
Mer informatin om stöd 
 
Se information på Riksorganisationens hemsida