Snabblänkar

Medlemsinformation

Notera att vi har två medlemsformer, huvudmedlem och familjemedlem.

Kostnaden för att bli huvudmedlem är 250kr och för familjemedlem 50kr.

Dessutom kan också en verksamhet, tex en skola, bli medlem och det kostar 400 kr.

För huvudmedlem och verksamheter ingår en prenumeration på tidningen Ögonblick.

Inom föreningen anordnar vi olika aktiviteter för medlemmarna, både personer med egen diagnos och anhöriga. Vidare så har vi vårt samverkansarbete med kommuner och landsting.

Vi ser också behovet av att nätverksträffar kan startas inom föreningen så att vi som medlemmar kan dela vår erfarenhet och kunskaper med varandra. Vill du vara med och hålla i en grupp så hör av dig.

Inom vårt förbund har vi nyss lanserat en e-utbildning inom autism- området som vänder sig till alla personer, professionella, anhöriga etc som har behov av att lära sig om Autismspektrumtillstånd.

Utbildningen tar ca 2 timmar och avslutas med ett test samt diplom. Utbildningen är gratis och kan göras flera gånger.

Här är länken: www.e-autism.se