Diagnoser

 

Under våren 2021 kommer nya texter om autism här

I menyn hittar du information om autism. I texterna används begreppet autism för alla autismtillstånd. I andra sammanhang används ibland autismspektrumtillstånd som övergripande begrepp. 

Autistiskt syndrom, autism i barndomen, Aspergers syndrom, atypisk autism och autismliknande tillstånd är olika begrepp och tidigare diagnoser som ryms i det så kallade autismspektrumet. 

Här hittar du också texter skrivna av våra medlemmar med tankar om och upplevelser av hur det kan vara att leva med, eller som anhörig till någon med autism.