Boendestödsfilmen

En film om energi, stress och boendestöd till personer med autismspektrumtillstånd. Filmen fungerar som tilläggsmaterial till Boendestödsboken. Av Ossian Humble, Anna Sjölund med flera, i samarbete med KogNUS.

 

Läs mer om Boendestödsboken: klicka här
English version of "Boendestödsfilmen"
 
Practical guide for caregivers
- adults with Autism Spectrum Disorders