Betala med autogiro

 

 

Autogiro är ett enkelt sätt att betala räkningar på. Fördelen med autogiro är att beloppet automatiskt dras från kontot på räkningens förfallodag och du blir därmed aldrig sen med någon betalning. Det är även bekvämt att slippa registrera räkningar vid varje återkommande betalning.

Än så länge gäller autogiro dig som redan är medlem. Du betalar hela årsavgiften vid ett och samma tillfälle. 

Det enklaste sättet att anmäla ditt intresse för autogirobetalning är att anmäla dig via din Internetbank under fliken Autogiro:

  • Autism- och Aspergerförbundet finns under fliken ”Ideella föreningar”.
  • I bankens ruta ”betalinformation” fyller du i ditt medlemsnummer som finns på baksidan av Tidningen Autism.
  • Du som inte har tillgång till Internetbank kan mejla kansliet, info@autism.se, så mejlar vi tillbaka en blankett för autogiromedgivande. Blanketten kan även laddas ner nedan. Ifylld blankett sänds till Autism- och Aspergerförbundet. 
  • Du som är intresserad av autogiro betalar som vanligt i år. Efter att du anmält dig till autogiro kommer avgiften att dras först nästa år.
  • Innan pengarna dras får du en avisering om när pengarna kommer att dras samt belopp.
  • Om det inte finns tillräckligt med pengar på kontot görs ytterligare två försök till dragningar.

Autism- och Aspergerförbundet behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen samt får lämna ut dina uppgifter till BGC (Bankgirocentralen). Du kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av dina personuppgifter genom att kontakta Autism- och Aspergerförbundet eller BGC.

Du kan avsluta autogiro via din Internetbank. Om du inte har tillgång till Internetbank kontaktar du Autism- och Aspergerförbundet.

Blankett för Autogiroanmälan (öppnar pdf i nytt fönster)