För medlemmar

Ledare för träffen är Margareta Kärnevik Måbrink och Ulla Adolfsson