Under våren 2021 har Funktionsrätt Göteborg anordnat workshops med programmets tio rättighetsområden som teman. Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg har varit engagerad i dessa workshops och parallellt sammanställt underlag som visar situationen för personer med autism. Denna rapport utgör en sammanställning av dessa tio underlag.

En stor mängd källor finns med (bilaga 3) för den som vill fördjupa sig. Alla refereras inte till i texten. Många av dem handlar om funktionsnedsättningar i allmänhet, men en del mer specifikt om autism. De nationella rapporterna från Autism- och Aspergerförbundet speglar väldigt väl hur situationen ser ut för våra medlemmar i Göteborg, som vi i föreningen uppfattar det.

Full delaktighet för personer med autism - nuläge och vägen framåt

 

Program för full delaktighet i Göteborgs Stad

Föreningens yttrande