Lekträffar för barn 0-7 år (barn som ej fyllt 8 år)

Ledare: Elin Aronson

För att träffarna ska bli hanterbara och trevliga för barnen sätter vi ett max antal deltagare. Vi har en begränsad tid för anmälan för en träff i taget. De som inte får plats sätts på kölista och kan få förtur till nästa träff. Viktigt att anmäla om man får förhinder så att någon annan får chansen att komma. Vid återbud, kontakta Elin Aronson: elinaronson@yahoo.se

Mer information om anmälan och tillgängliga platser m.m. kommer i kalendern för en träff i taget.