Vill du komma i kontakt med andra föräldrar eller närstående som har barn med diagnos? Kanske är ni nyblivna föräldrar som just fått veta att ni har ett barn som fungerar lite annorlunda eller står inför nya utmaningar i livet. Att få kontakt med andra föräldrar som är i samma situation är mycket värdefullt Att dela erfarenheter och ge varandra tips och råd. Framförallt träffa andra som förstår ens situation.

Träffen är digital och vi använder oss av Zoom, du som vill delta skicka ett mail där du skriver Digital cafékväll som rubrik på mailet. Ditt namn och telefonnummer till kalmar@autism.se. Har du frågor eller funderingar går det bra att skriva till den adressen, du kan även skriva dit om du skulle få problem med att logga in på träffen. 

Susanne Jessen är samtalsledare under kvällen.

Anmälan senast 21 november. Länk kommer att skickas ut till dagen innan träffen.

Välkomna!