Som forskare i utbildnings­vetenskap respektive barn- och ungdoms­psykiatri har de sett hur elever med NPF-diagnoser missgynnas i skolan. Mona Holmqvist och Sven Bölte menar att skolans mål är alltför svåra att uppnå eftersom skolmiljö och betygs­system är otydliga. De tycker att skolorna i Sverige kan liknas vid små universitet där eleverna måste ha stor organisations­förmåga och kunna planera sitt skolarbete själva. 

Mona Holmqvist och Sven Bölte uppmanar Sveriges skolhuvudmän att ta del av den forskning som finns kring hur elever med NPF-diagnoser kan lära sig nya saker, utifrån sina specifika förutsättningar. Alla elever har rätt till samma förutsättningar för att uppnå skolans mål.

Läs debattartikeln här.