Klicka på länken för att hämta Autism- och Aspergerförbundets instruktioner för hur du använder det digitala mötesverktyget Zoom:

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmedlem.foreningssupport.se%2Frfa%2FDocument%2FGet%3Fguid%3D6094a719-df80-4d6a-b150-3b53f13617d3&data=04%7C01%7C%7C5bc77e88c08047ae4a6608d9e31c7977%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637790533705984330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TqjSVhHS%2FiiEE0jF0Xi7LcgrQ0MKBFBPWnUR%2F2Benk4%3D&reserved=0