I år har Lunds lokalförening förmånen att efter årsmötets avslutande
lyssna till föredrag om NÖHRA-Fun-metoden!
”NÖHRA-Fun är en väl beprövad metod med internationell spridning som handlar om
att ta sig igenom låsta lägen med hjälp av stegvisa förändringsarbeten.
NÖHRA-Fun är en väletablerad metod inom arbetslivet för att på ett tydligt och
strukturerat sätt skapa förändring, lyckas med projekt och komma ur låsta situationer.”
Föredraget hålls av Roland Dreckmann, som använder metoden i sitt arbete som
autismcoach och konsult. Han har också använt metoden i sitt yrke som
arbetskonsultent för personer med NPF, vilket varit framgångsrikt.
2016 startade Roland Autism- och Aspergerföreningen Helsingborg och drev
vuxenträffgrupp i tre år. Han fick sin Aspergerdiagnos konstaterad år 2015 – då han
var 51 år. Just nu är Roland i startgropen att använda NÖHRA-Fun i ett
inkubatorsprojekt vid namn ”Level Up!” och som drivs av Visionsfonden Helsingborg.
Föredraget sker i direkt anslutning till Autism- och Aspergerföreningen
Lunds årsmöte med en beräknad starttid cirka 16.00.
Föredraget sker digitalt och är uppdelat i två tjugominuterspass samt
paus.

Klicka på länken för att hämta Autism- och Aspergerförbundets instruktioner för hur du använder det digitala mötesverktyget Zoom: https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmedlem.foreningssupport.se%2Frfa%2FDocument%2FGet%3Fguid%3D6094a719-df80-4d6a-b150-3b53f13617d3&data=04%7C01%7C%7C5bc77e88c08047ae4a6608d9e31c7977%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637790533705984330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TqjSVhHS%2FiiEE0jF0Xi7LcgrQ0MKBFBPWnUR%2F2Benk4%3D&reserved=0


Hjärtligt välkommen!