På höstens första ungdomsgruppsträff spelar vi laserdome på Bryggaregatan 18 i Borås. Samling i lokalen 16.20. Anmälan görs via mejl till danieljo@home.se, skriv Laserdome som rubrik. Namn på barnet/ungdomen och ett telefonnummer till en anhörig som kan nås vid behov. Föreningen betalar inträdet.