Elisabeth är autistisk och förespråkar en kognitiv mångfald genom det positiva neurodiversitetsparadigmet. Hennes föredrag kommer att ge en inblick i hur kunskap och anpassning runt hennes autistiska karaktär bidragit till självförverkligande samt en karriär i en världsorkester.

Föreläsningen är gratis för våra medlemmar. Övriga kan delta för 100 kr.

Information om föreläsningen och Elisabeth Wiklander: Elisabeth Wiklander

Föreläsningen arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.


Anmälan senast 2 februari till: vastra.gotaland.fyrbodal@autism.se