Medtag eget hänglås och eventuellt egen fika 

café öppnar kl. 18.00